Strona główna
Logo

Artykuły dotyczące Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) i Dorosłych Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych (DDD)

 • „Trzy litery - DDA”

  Autorka opisuje czym jest syndrom DDA oraz oddaje głos Dorosłym Dzieciom Alkoholików, które opowiadają czym dla nich było życie w rodzinie alkoholowej.

 • „Opuszczone dzieci”

  Opuszczenie nie oznacza jedynie braku fizycznej obecności rodzica. Składa się na nie również emocjonalne porzucenie dziecka, jakie zawsze ma miejsce w rodzinie alkoholowej. Autorka opisuje skutki takiego opuszczenia w dorosłym życiu i w relacjach z innymi ludźmi.

 • „Czym jest wykorzystanie seksualne”

  Wykorzystywanie seksualne dzieci to zjawisko bardzo częste, a mówienie o nim niestety ciągle wstydliwe. W tekście znajdziecie informacje, czym naprawdę jest wykorzystanie seksualne i jak wiele zachowań mieści się pod tym terminem.

 • „O wpływie dzieciństwa na życie dorosłe”

  Autorka opisuje zgubne skutki tłumienia i blokowania emocji, do którego dochodzi u dzieci dorastających w rodzinach dysfunkcyjnych.

 • „Złość, która nie krzywdzi, a pomaga”

  Autorka opowiada o trudnej i często zablokowanej emocji (szczególnie u kobiet dorastających w rodzinach dysfunkcyjnych) jaką jest złość. Odpowiada na pytania jaka jest różnica między złością a agresją oraz jak konstruktywnie wykorzystać tę pierwszą.

 • „Pod ciężarem lęku”

  DDA i DDD w różny sposób próbują poradzić sobie z lękiem, który noszą w sobie od najmłodszych lat. Jedne wchodzą w różnego rodzaju ryzykowne zachowania, a inne popadają w bierność i niemoc. Autorka opowiada o lęku, jakiego doświadczają DDA i o sposobach radzenia sobie z nim.

 • „Nie płacz mamo, wszystko będzie dobrze – czyli dziecko w roli pocieszyciela”

  Autorka opisuje dwie historie dzieci, które przejęły role swoich rodziców. Odpowiada też na pytanie, gdzie jest granica pomiędzy szczerością wobec dziecka, a obarczaniem go swoimi problemami.

 • „Zaprzeczanie a diagnoza wykorzystania seksualnego w dzieciństwie”

  Żeby uzdrowić skutki traumy wykorzystania w dzieciństwie, trzeba przede wszystkim stanąć z nią twarzą w twarz. Autor artykułu przedstawia problem, jakim jest zaprzeczanie wykorzystywaniu w dzieciństwie, powszechny zarówno wśród ofiar jak i psychoterapeutów.

 • „Uczenie się bliskości”

  Dzieci dorastające w rodzinach dysfunkcyjnych rzadko kiedy wynoszą z domu doświadczenie prawdziwej bliskości. Skutkuje to trudnością w nawiązaniu satysfakcjonującej intymnej relacji w przyszłości. Autorka opowiada o problemach jakie w związkach mają DDA, ale myślę, że tekst w równym stopniu dotyczy DDD.

 • „Nieustanny wstyd, ciągła wina”

  Poczucie winy i wstydu to emocje potrzebne, bo stojące na straży naszego systemu wartości. Niestety DDA nie doświadczają ich w zdrowy sposób. Toksyczny wstyd towarzyszy im niemal bez przerwy. Autorka odpowiada na pytania czym on jest i jak sobie z nim radzić.

 • „Romans na całe życie”

  Artykuł Dominikanina - Tomasza Gaja, opowiadający o miłości własnej. Autor obala powszechny pogląd, jakoby Kościół piętnował troskę o siebie, a kochanie siebie określał jako grzeszny egoizm. Tekst szczególnie ważny dla osób, które przekonane są, że powinny "nieść swój krzyż", a tym samym godzić się na zadawaną im krzywdę.